Privacy Policy
(Data privacy verklaring)

(vanaf 24.10.2018)

Deze informatie geeft u een overzicht van hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer u de website respeggt.com bezoekt. We informeren u over welke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gegevens zullen gebruiken. Daarnaast verduidelijken we uw rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en informeren we u met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

1. Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u de website respeggt.com bezoekt, is respeggt GmbH (“respeggt”). De contactgegevens zijn:

respeggt GmbH
Hildeboldplatz 15-17
50672 Keulen, Duitsland
E-mail: info@respeggt.com

Uitvoerende bestuurders: Dr. Ludger Breloh, Martijn Haarman

Link naar de juridische kennisgeving:https://respeggt.com/nl/juridische-kennisgeving/

2. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft over gegevensverwerking?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of andere vragen over gegevensbescherming, neem dan contact op met:

respeggt GmbH
Hildeboldplatz 15-17
50672 Keulen, Duitsland
E-mail: info@respeggt.com

3. Welke data van u verwerken we?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u de website respeggt.com bezoekt, wanneer u ons informatie verstrekt via een contactformulier op onze website of wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt. In detail kunnen dergelijke gegevens het volgende omvatten:

 • gegevens die voortkomen uit het gebruik van cookies, web bakens, advertentie-ID’s en andere unieke identificatiegegevens (websites bezocht, aangeklikte links, gebruikte services, gebruikstijd) wanneer u onze website respeggt.com gebruikt
 • gegevens met betrekking tot uw locatie (als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van locatiegegevens in uw apparaat instellingen)
 • gegevens die u aan ons beschikbaar stelt via een advertentieformulier of op een andere manier wanneer u contact met ons opneemt
 • inventarisgegevens zoals b.v. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen
 • gegevens, zoals een e-mailadres of een telefoonnummer, die u verstrekt voor contactdoeleinden
 • gegevens die we nodig hebben voor een goede communicatie (bijv. apparaat informatie, IP-adressen)

4. Bestaat er een verplichting om de gegevens te verstrekken?

U bent niet wettelijk verplicht om uw gegevens te verstrekken. Sommige van de bovengenoemde gegevens zijn echter nodig om ons online platform beschikbaar te maken in de vorm waarin we dit vandaag doen. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde diensten. Wanneer u gegevens invoert, zullen wij u informeren of de verstrekking van deze gegevens noodzakelijk is voor de respectieve service of functie. Deze gegevens zijn gemarkeerd als verplichte velden. Als de benodigde gegevens niet worden verstrekt, kunnen we de betreffende service of functie niet uitvoeren. Als u geen optionele gegevens verstrekt, kan dit betekenen dat we onze services niet in dezelfde vorm en in dezelfde mate als gebruikelijk kunnen leveren.

5. Voor welke doeleinden zullen wij uw gegevens verwerken en op welke rechtsgrondslag?

 • Reclame

Wij zullen uw gegevens, zoals hieronder gedetailleerder beschreven, verwerken voor reclamedoeleinden. U kunt op elk gewenst moment afzien van de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Het volstaat om een ​​informele kennisgeving te verzenden met behulp van de contactgegevens vermeld in paragraaf 1.

 • Contact

U kunt contact met ons opnemen via ons webformulier, per e-mail, per post of per telefoon. Wij zullen uw gegevens verwerken voor het beantwoorden van uw vraag en, indien van toepassing, voor het verzenden van gevraagde informatiemateriaal. Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de afdeling die verantwoordelijk is voor uw zoekopdracht. De rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), f) Algemene verordening gegevensbescherming (precontractuele stappen, uitvoering van het contract of afweging van verschillende belangen, gebaseerd op het belang van respeggt bij het beantwoorden van vragen van klanten en andere personen).

 • Op gebruik gebaseerde online advertenties (remarketing/retargeting)

Onze website of de website waaraan u rechtstreeks bent gelinkt, zal uw gebruiksgedrag verwerken. Dit werkt als volgt: wanneer u onze websites bezoekt, kan de exploitant van een advertentienetwerk mogelijk herkenningsfuncties voor uw browser of uw eindapparaat ophalen (bijvoorbeeld een zogenaamde vingerafdruk van een browser maken), uw IP-adres evalueren of een herkenningsfunctie opslaan in de vorm van een klein tekstbestand op uw eindapparaat (bijv. cookies van derden). Bovendien kan de advertentie netwerkoperator uw bezoek aan onze internetsites mogelijk koppelen aan een of meer van deze herkenningsfuncties om onze advertenties aan u op andere internetsites weer te geven.

De hierboven beschreven herkenningsfuncties zijn ontworpen als een pseudoniem en kunnen door de advertentie netwerkoperator worden gebruikt om uw eindapparaat op andere internetsites te herkennen. Als u bijvoorbeeld een website bezoekt die deelneemt aan het advertentienetwerk van de operator (dat wil zeggen advertenties invoegt namens de advertentie netwerkexploitant), kan de advertentie netwerkoperator uw eindapparaat en uw browser herkennen met behulp van het bovengenoemde kenmerken.

Daarnaast kunnen we zogenaamde re-marketing tags toevoegen aan onze websites. Dit betekent dat we in onze internetsites sleutelwoorden opnemen met verklaringen over de inhoud van de getoonde website (bijvoorbeeld product- of servicecategorieën). In dit opzicht onthullen de sleutelwoorden die we gebruiken noch persoonlijke, noch gevoelige informatie. De advertentienetwerkbeheerder zal deze sleutelwoorden met betrekking tot de bovengenoemde herkenningsfuncties ontvangen en opslaan. Als u daarom een website bezoekt waaraan we een sleutelwoord hebben toegevoegd met een bepaalde productcategorie, zal de advertentie netwerkbeheerder dit sleutelwoord opslaan en koppelen aan uw herkenningsfuncties.

Als gevolg hiervan kunnen we de netwerkoperator inschakelen om op andere websites te adverteren op basis van de pagina’s die we bezoeken. Als u daarom een andere internetsite bezoekt die deelneemt aan het advertentienetwerk van de exploitant, kan de advertentie netwerkexploitant met behulp van de herkenningsfuncties en de opgeslagen trefwoorden met betrekking tot deze herkenningsfuncties herkennen of en, zo ja, welke van onze advertenties aan u worden getoond.

Als u zich aanmeldt bij een advertentie netwerkoperator (bijv. Google) met behulp van uw eigen inloggegevens, kan deze operator de herkenningsfuncties van verschillende browsers en eindapparatuur aan elkaar koppelen. Als de advertentienetwerkbeheerder daarom een ​​afzonderlijke herkenningsfunctie heeft gemaakt voor elke desktop-pc die u gebruikt of voor elke notebook, smartphone of tablet die u gebruikt, is het mogelijk om deze herkenningsfuncties aan elkaar te koppelen zodra u deze gebruikt , of nadat u een service van de advertentie netwerkoperator met uw inloggegevens heeft gebruikt. De advertentie netwerkoperator kan onze reclamecampagnes dus ook op een gerichte manier weergeven op eindapparatuur. De advertentie netwerkexploitant zal dit echter alleen doen als u in het verleden aan deze exploitant uw toestemming voor deze gegevensverwerking hebt verklaard.

Op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, verzamelen wij of onze hostingprovider gegevens over alle toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten de naam van de geopende website, het bestand, de datum en tijd van toegang, het overgedragen datavolume, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de vooraf bezochte website ), het IP-adres en de provider die om toegang vraagt.

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld voor het opruimen van handelingen van misbruik of fraude), worden logboekinformatie gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens die nodig zijn om verder te worden bewaard voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Om advertenties weer te geven op basis van uw gebruiksgedrag, werken we samen met verschillende providers. We hebben hieronder een overzicht voor u samengesteld. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze vorm van adverteren. Raadpleeg hiervoor de Privacyverklaring, de opt-out-opties of de kennisgeving van gebruik in het volgende overzicht:

 • Google AdWords
 • Gegevensprivacyverklaring: https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=de
 • Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via een interface (en dus bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online platform kunnen integreren). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. Raadpleeg de volgende informatie met betrekking tot de Google-services voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
 • Google Analytics: Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt dus een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
 • Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van ons online platform door de gebruikers te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteiten die binnen dit online platform zijn uitgevoerd en ons andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van dit online platform en internet. In dit opzicht kunnen de verwerkte gegevens worden gebruikt om pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers te maken.
 • We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres overgedragen naar een Google-server in de VS en daar ingekort.
 • Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link, kunnen gebruikers de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat door dergelijke cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online platform worden verzameld en verzonden naar Google en worden verwerkt door Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 • Meer informatie over gegevensgebruik door Google en over instellings- en opt-out opties is te vinden in de Privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor het weergeven van advertentievertoningen door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
 • De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.
 • YouTube: we integreren de video’s van het ‘YouTube’-platform van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Gegevensprivacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Op de website http://www.youronlinechoices.com/de/ vindt u meer informatie over op gebruik gebaseerde online advertenties en de individuele providers. U heeft daar ook de mogelijkheid om je af te melden voor sommige of alle op gebruikers gebaseerde online advertenties van de providers.

De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, f) Algemene verordening gegevensbescherming (afweging van verschillende belangen, gebaseerd op het belang van REWE en de advertentienetwerkbeheerder bij het aanbieden van reclame gericht op de individuele belangen van de ontvanger)

 • Cookies

In sommige delen van onze website gebruiken we cookies om bijvoorbeeld voorkeuren van bezoekers te herkennen en de website dienovereenkomstig te kunnen ontwerpen. Dit maakt eenvoudiger navigeren en gebruiken mogelijk. Cookies helpen ons ook om bijzonder populaire delen van ons internetplatform te identificeren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw eindapparaat worden geïnstalleerd. Hiermee kan informatie gedurende een bepaalde periode worden bewaard en kan uw eindapparaat worden geïdentificeerd. Voor betere gebruikersbegeleiding en individuele weergave van diensten gebruiken we permanente cookies. Verder gebruiken we zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. Belangrijk: als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u mogelijk geen gebruik maken van individuele functies van onze website.

We gebruiken de volgende categorieën cookies op onze website:

 • Tijdelijke cookies
 • Permanente cookies

Tijdelijke cookies: “Tijdelijke cookies” of “sessiecookies” zijn cookies die worden verwijderd nadat de gebruiker een online platform heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten. De inhoud van een winkelmandje in een online winkel of de inlogstatus van de gebruiker kan bijvoorbeeld in een dergelijke cookie worden opgeslagen.

Permanente cookies: “Permanente cookies” zijn cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in het geval van een gebruikersbezoek na enkele dagen. Evenzo kunnen de interesses van de gebruikers die worden gebruikt voor het meten van het bereik of marketing worden opgeslagen in een dergelijke cookie. “Cookies van derden” zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan de controller die het online platform beheert (alleen cookies van deze controller worden “first-party cookies” genoemd).

Gebruikers die niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, worden verzocht de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot verminderde functionaliteit van dit online platform.

U kunt zich op elk moment afmelden voor deze vorm van adverteren. Volg hiervoor de opt-outlink in het volgende overzicht: In het geval van veel van de services, met name tracking, kan een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden worden gemeld via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze uit te schakelen in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat sommige functies van dit online platform mogelijk onbruikbaar zijn.

6. Vindt geautomatiseerde verwerking plaats voor profilering?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming of voor profilering.

7. Wie heeft toegang tot uw gegevens en om welke reden?

Binnen respeggt krijgen alleen personen die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de aan hen toegewezen taken toegang tot uw gegevens. Buiten respeggt kunnen serviceproviders die ons helpen bij de uitvoering van onze taken toegang krijgen tot uw gegevens. Deze omvatten de volgende categorieën dienstverleners:

 • hostingproviders voor de werking van onze servers
 • ontwikkelingsserviceproviders voor het programmeren, ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen van softwareapplicaties
 • bureaus voor het uitvoeren van prijstrekkingen
 • marktonderzoek bedrijven voor het uitvoeren van marktonderzoek studies
 • dienstverleners voor het aanbieden van enquêtetools
 • advertentie netwerkoperators voor advertentiecampagnes en de weergave van online advertenties (remarketing en retargeting)
 • service providers voor het leveren van online advertenties en het meten van het succes daarvan.

Door ons gebruikte serviceproviders moeten aan bepaalde vertrouwelijkheidsvereisten voldoen. Ze zullen alleen toegang krijgen tot uw gegevens voor zover en gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van hun taken.

Als een strafbaar feit wordt vermoed, kunnen we uw gegevens doorgeven aan wetshandhavingsinstanties (politie, openbaar ministerie).

8. Worden gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Voor het verwerken van uw gegevens zullen wij ook gebruik maken van dienstverleners die zich in derde landen buiten de Europese Unie bevinden. Landen buiten de Europese Unie behandelen de bescherming van persoonsgegevens anders dan landen binnen de Europese Unie. Er is momenteel geen resolutie van de EU-Commissie volgens welke deze derde landen over het algemeen een passend beschermingsniveau bieden. Daarom hebben we bijzondere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij derden net zo veilig worden verwerkt als binnen de Europese Unie. Wij sluiten met dienstverleners in derde landen de gegevensbeschermingsovereenkomst (standaardclausules voor gegevensbescherming) die door de Commissie van de Europese Unie is verstrekt voor de verwerking van persoonsgegevens in derden. Deze overeenkomst voorziet in passende waarborgen om uw gegevens te beschermen bij serviceproviders in derde landen. U kunt een kopie van deze gegevensbeschermingsovereenkomst aanvragen met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens.

9. Hoe lang worden de gegevens verwerkt?

In principe bewaren we uw gegevens alleen zolang we uw gegevens nodig hebben voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van de verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Privacyverklaring, zullen deze gegevens worden gewist, tenzij verdere bewaring noodzakelijk is voor de vervulling van bewaarplichten op grond van commerciële of fiscale wetgeving.

10. Welke rechten heeft u?

 • Toegang

U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt.

 • Rectificatie

Als uw gegevens onjuist of niet langer correct zijn, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u vragen om uw gegevens aan te vullen.

 • Wissen

U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist. Houd er rekening mee dat elk recht op verwijdering afhangt van het bestaan van een legitieme reden. Een verdere voorwaarde is dat er geen bestaande voorschriften zijn op grond waarvan wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren.

 • Beperking van verwerking

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Houd er rekening mee dat elk recht op beperking van de verwerking afhangt van het bestaan van een legitieme reden.

 • Bezwaar

U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens staken.

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering in verband met direct marketing. U kunt uw bezwaar informeel bij ons indienen, bij voorkeur met behulp van de bovenstaande contactgegevens, met vermelding van de verwijzing “bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden”.

 • Recht met betrekking tot het indienen van een klacht.

Als u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 • Dataportabiliteit

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in elektronische vorm te ontvangen.

 • Intrekking van uw toestemming

U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt verleend met betrekking tot de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Dit is ook van toepassing op de intrekking van toestemmingsverklaringen die u bij ons hebt ingediend voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht werd, d.w.z. vóór 25.05.2018. De eenvoudigste manier om de door u verleende toestemming in te trekken is om contact met ons op te nemen via e-mail met behulp van de bovenstaande contactgegevens. Intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking.